Solfångare – solceller

Solfångare och solceller kan ge dig energi direkt från solen.

Vad är skillnaden mellan solfångare och solceller?

Skillnaden är så enkel. Båda hämtar energi från solstrålningen, men solcellen genererar el medan solfångaren ger värme.

Så fungerar solceller

En solcell består av en tunn skiva av halvledarmaterial. När skivan träffas av solljus, frigörs elektroner och på så vis skapas el. Solcellen är alltså beroende av solljus för att generera el.

Solcellerna producerar likström och denna kan lagras i batterier och på så vis sparas till natten, då man vanligen använder mer ström än på dagen. Denna lösning är vanlig i sommarstugor, som inte kan kopplas upp mot elnätet, men också i husvagnar.

solpaneler

Få värme eller el med solfångare eller solceller.

Man kan också använda en så kallad växelriktare för att omvandla likströmmen från solcellen till växelström. På så vis kan man koppla upp sig mot elnätet och både sälja el till elbolag, då man producerar mer än man behöver, och utnyttja elnätet för det strömbehov man inte själv genererar.

Så fungerar solfångare

Det finns två typer av solfångare så kallade plana solfångare och vakuumsolfångare. De är uppbyggda på olika sätt, men fungerar i slutändan rätt lika.

Plana solfångare

En plan solfångare består av en glasad låda, som är isolerad. I lådan finns en absorbator av svartmålad metall och på baksidan av denna finns det rör där vätska cirkulerar och hämtar upp värmen– vanligen vatten med frysskydd, så att systemet inte ska frysa sönder på vintern. Plana solfångare byggs in i taket och är effektivare än vakuumsolfångare höst, vinter och vår.

Vakuumsolfångare

Vakuumsolfångare består av en rad glasrör med vakuum. Vanligen är det ett rör inuti ett annat och vakuumet finns mellan de två rören. Medan det yttre röret är genomskinligt, är det inre själva absorbatorn och vätska leds genom rören för att hämta upp värme. Denna typ av solfångare placeras utanpå taket. Vakuumsolfångare är effektivast på sommaren.

Värme till olika behov

Solfångare används ofta till tappvatten eller poolvärme, då de inte kan producera tillräckligt med värme för att värma ett helt hem. En normalstor solfångare kan i vanligen förse en genomsnittlig familj med halva deras årsbehov av varmt kranvatten. Det går också att bygga ihop hela system, med exempelvis både en luft-vatten värmepump och en solfångare, där de gemensamt värmer hemmet och kranvattnet. Men solfångare kan man spara en hel del energi, jämfört med direktverkande el.

Nackdelarna med direkt solenergi

Det finns en stor nackdel med denna typ av direkt solenergi och det är att den fungerar bäst på sommaren, då energibehovet är som minst. Detta gör att de måste kompletteras med andra system, om de inte exempelvis används i en sommarstuga, som enbart används på sommaren.

Även en billig luft värmepump använder sig av solenergi, men i deras fall solenergi, som har lagrats i luften och de är bättre på att utnyttja energin året runt, än vad de rena solenergiprodukterna är.

Köpa solfångare eller solceller

När man köper solfångare bör man leta efter SP:s P-märkning eller den europeiska Solar Keymark. Dessa märkningar visar att produkten uppfyller vissa krav, då det finns en del billigt skräp på marknaden. Särskilt billiga vakuumsolfångare fuskar ibland med vakuumet, vilket innebär att de inte är så effektiva. Det är helt enkelt billigare i längden att satsa på kvalitet.

När det gäller solceller, som ska kopplas till elnätet, finns en hel del regler, som måste följas och du bör därför egna lite tid åt att ta reda på vad som krävs, så att du inte missar något viktigt steg.

Tänk också på att det kan krävas bygglov/tillstånd från kommunen för att sätta upp solfångare eller solceller.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *