Luftvärmepump

En luftvärmepump hämtar värmeenergi från luften och är oftast det mest effektiva och billiga sättet att få ner energikostnaderna i hemmet.

Olika sorters luftvärmepumpar

Det finns egentligen tre olika sorters luft-värmepumpar. Luft-luft värmepumpar, som hämtar energi ur luften ute och sprider den via luften inne. Luft-vatten värmepumpar, som istället sprider värmen via vattenburen värme och frånluftsvärmepumpar, som hämtar energi från den luft som ska ventileras ut ur hemmet. Här kommer vi främst diskutera luft-luftvärmepump.

Jag vill veta mer om luft vattenvärmepump.

Så fungerar en luft-luft värmepump

En luft-luft värmepump hämtar sin energi från utomhusluften. Värmeenergin i luften kommer ursprungligen från solen. Värmepumpen komprimerar värmen och sprider den sedan med hjälp av fläktar i luften inomhus. Samtidigt som luften cirkulerar runt, renas luften av avancerade luftreningssystem och du får garanterat högkvalitativ inomhusluft, som är lämplig för astmatiker, allergiker och kroniskt sjuka.

luftvärmepump

En luftvärmepump ger värme eller kyla med låg energiåtgång. Dessutom renar den luften i hemmet.

Energibesparing med luft-luft värmepump

Energibesparingen man kan åstadkomma med en luft-luft värmepump är oftast ganska stor, särskilt med tanke på den låga investeringskostnaden. En luft-luft kan vanligen generera en besparing på 30-55%, jämfört med direktverkande el.

Samtidigt visar Energimyndighetens senaste tester av de nyaste värmepumparna på att besparingen kan bli betydligt högre än så, särskilt om du bor i södra Sverige. Även Energimyndigheten jämför besparing mot direkt el, och du kan av dem få testuppgifter, för olika delar av landet och hitta en värmepump, som är mest effektiv i din klimatzon. Du kan exempelvis titta på Energimyndighetens testresultat för Borås, om du vill hitta en lämplig luft-luft värmepump för Göteborg.

Hur stor besparing du kan göra, beror dels på var i landet du bor, men också på hur kraftig luft värmepump du köper, vilken planlösning du har, hur mycket isolering, vilken typ av fönster o.s.v. Det är alltid bra att inte välja en luft värmepump, som bara precis täcker de behov du har, eftersom det förutsätts att förhållandena är optimala. Det är samtidigt inte heller bra, med en värmepump som är för stark, den kommer gå av och på hela tiden. Lagom är bäst!

Återbetalningstid med luft-luft

Återbetalningstiden är naturligtvis beroende av investeringskostnaden och besparingen. Investeringskostnaden ligger ofta mellan 15000 och 20000 kronor och återbetalningstiden brukar ligga på mellan 1-2 år.

Köpa luft värmepump

När du ska köpa en luft-luft värmepump finns det en del att tänka på. Du behöver ta ställning till följande:

 • Vilken kapacitet behövs?
 • Viktigast med lågt pris eller så hög besparing som möjligt?
 • Räcker det med en värmepump för din planlösning, eller vore det bra med två alternativt en värmepump med flera innedelar?
 • Vilka funktioner vill jag ha?
  • Underhållsvärme
  • Snygg design
  • Anpassad för att fungera med braskamin
  • Kan styras med mobilen
  • Vägg-, tak- eller golvmodell?
  • Extra liten innedel, som kan installeras över dörr eller fönster
  • Vilket märke vill jag ha?

Billig luft-luft värmepump

Luft-luft värmepumpar är billiga, jämfört med andra värmepump, både när det gäller installationskostnad och kostnaden för själva värmepumpen. Därmed är det ett mycket effektivt sätt att spara mycket pengar utan en stor investeringskostnad.

Få ner priset genom att köpa online

För att få ett riktigt bra pris på en luft-luft värmepump rekommenderas att du köper värmepumpen online, istället för att köpa luft-luft värmepumpen i Göteborg. En webbutik kan hålla låga priser genom att sälja till hela Sverige (kan köpa in större partier med värmepumpar på samma gång) och har inga dyra butiker, som kostar att driva.

Köper du en luft-luft värmepump online, kan du även få hjälp med installationen, då de stora webbutikerna också har nätverk av installatörer i hela landet. De kan enkelt hjälpa dig med en installatör, som arbetar i ditt område.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *